About

Blog je namijenjen za prevode i transkripcije Marksizma-Lenjinizma-Maoizma i srodnih tema, kao i za širenje komunističke ideje uopšte na području Bosne i Hercegovine, bivše Jugoslavije i Balkana.

Drugi blog, namijenjen samo za teoriju, nalazi se ovde.

Povezana sa blogom je i ova facebook stranica.

Advertisements