“Iznesimo do kraja borbu kritikovanja Lin Biaoa i Konfučija” Renmin Ribao

“Iznesimo do kraja borbu kritikovanja Lin Biaoa i Konfučija” Renmin Ribao

U svim oblastima života naše zemlje, razvija se masovna politička borba u kojoj se kritikuju Lin Biao i Konfučije, a nju je pokrenuo naš veliki vođa Mao Cedung.

Kako u zemlji, tako i u inostranstvu, reakcionari i vođe raznih oportunističkih linija su uvijek bili štovaoci Konfučija. Predsjednik Mao je mnogo puta kritikovao konfučijanstvo i njegove reakcionarne ideje koje ljudi veličaju, i protivili se školi Legalista, u toku pola vijeka vodeći kinesku revoluciju i boreći se protiv reakcionara u zemlji i van nje, i protiv oportunističkih linija. Buržujski karijerista, zavjerenik, varalica, otpadnik i izdajnik Lin Biao je bio direktan učenik Konfušija. Kao i svi ostali reakcionari u istoriji na ivici istrebljenja, on je štovao Konfučija i protivio se Legalistima, napadao je Čin Ših Huanga, prvog cara Čin dinastije, i koristio je doktrine Konfučija i Menciusa kao svoje reakcionarno ideološko oružje da bi skovao zavjeru za uzurpiranje partijskog vođstva i uzeo državnu moć i izvršio restauraciju kapitalizma. Stoga, samo kritikujući doktrine Konfučija i Menciusa koje je zastupao Lin Biao, možemo odbaciti ultra-desničarsku prirodu njegove kontrarevolucionarne revizionističke linije duboko i temeljito. Ovo je od velikog neposrednog značaja, i dalekosežne istorijske važnosti u jačanju obrazovanja i ideološke i političke linije, pridržavajući se i iznoseći revolucionarnu liniju predsjednika Maoa, učvršćujući i šireći ogromna dostignuća Velike proleterske kulturne revolucije, čime se učvršćuje diktatura proletarijata i sprečava kapitalistička restauracija.

Politički prevarant koji nije čitao knjige, nije čitao dnevne novine i nije čitao dokumente, Lin Biao je bio veliki tiranin partije i gospodar rata koji nije bio nimalo učen. On je grozničavo zagovarao doktrine Konfučija i Menciusa u mračnim ulicama i iza leđa drugih, među svojim vjernim pratiocima pa čak i u javnosti. On je kačio konfučijanske kanone na svoje zidove, i upisivao ih je u svoj dnevnik kao maksime. Zašto je on grozničavo zagovarao doktrine Konfučija i Menicija? Zato što je to doktrina za povraćaj starog poretka. Lin Biaov reakcionarni ideološki sistem je bio identičan sa onima od Konfučija i Menciusa. Obojica su htjela da vrate stari poredak i pokušali su da okrenu točak čitave istorije.

Konfučije i Mencius su smislili reakcionarni program za povraćaj robovskog sistema – “obuzdajmo sami sebe, i vratimo stare obrede.” Konfučije je rekao: “Nakon što se uspijemo obuzdati i kada vratimo stare obrede, sve pod nebesima će nam postati blagonaklono,” tj. sve pod nebesima će potpasti pod njegovu vlast. Mnogo puta, nakon Devetog nacionalnog kongresa partije, Lin Biao je zagovarao misao: “Od svih stvari, ovo je najbitnija: da se obuzdamo i da vratimo stare obrede.” Ovo u potpunosti pokazuje koliko je bio zabrinut da će podleći diktaturi proletarijata i da je smatrao da je restauracija kapitalizma najvažnija od svih stvari.

Konfučije i Mencius su propovijedali to da su neki “rođeni sa znanjem”. Mencius je rekao: “Kad bi sve pod nebesima moralo biti u miru i redu, ko bi osim mene danas bio tu da ih iznese?” Lin Biao je napravio reakcionarni koncept “urođenog genija”, svoj teoretski program protiv partije. Poredio je sam sebe sa nebeskim konjem, i govorio o sebi kao “najplemenitijem čovjeku”, nadčovjeku. Govorio je o “nebeskom konju koji leti na nebesima, slobodnom i samom”, kovajući zavjeru da bi uzurpirao partijsko vođstvo i državnu moć, i da bi uspostavio ličnu diktaturu.

Konfučije i Menicije su držali da “samo najviši, koji su mudri, i najniži, koji su glupi, ne mogu se promijeniti.” Lin Biao se držao istog idealističkog koncepta istorije i ocrnjivao je radnike kao ljude koji su samo sposobni da drugima žele “dobru sreću i zdravlje” i razmišljaju samo o “ulju, soli, začinima, octu i drvima za vatru.”

Konfučije i Menicius su slavili “vrlinu”, “dobročinstvo i pravičnost” i “lojalnost i strpljenje,” i Lin Biao je vikao da će “uspjeti oni koji vladaju sa vrlinom; oni koji vladaju silom će nestati.” Ovde on divljački koristi konfučijanski jezik da napadne revolucionarno nasilje i diktaturu proletarijata.

Konfučije i Menicius su zagovarali “doktrinu umjerenosti”, i Lin Biao je galamio da je ova doktrina “razumna” i protivio se marksističkoj filozofiji borbe. Napadao je anti-revizionističke borbe kao “odlazak u krajnost” jer je htio da se preda sovjetskom revizionizmu, i da od Kine opet napravi koloniju sovjetskog revizionističkog socijal-imperijalizma.

Konfucije i Menicius su zagovarali filozofiju “ustupanja radi proširenja.” Lin Biao je napisao da je on “zasad ograničen da živi u tigrovoj jazbini” i da može “brzo i čudesno da se promijeni, zavisno od okolnosti.” Ovo je nenamjerna ispovijest gdje priznaje da je buržoaski karijerista i zavjerenik koji se ugnijezdio pored nas, a metod koji je koristio je bio kontra-revolucionaran i dvoličan.

Konfučije i Menicije su zagovarali zabludu da “oni koji koriste um za rad, vladaju drugima; onima koji koriste snagu za rad, vladaju drugi.” I Lin Biao je šibao na putu “7. maja”, vrijeđajući kadrove koji su išli da učestvuju u fizičkom radu kao “odvratni oblik nezaposlenosti,” i obrazovane mlade ljude koji su išli na sela kao “odvratni oblik reforme kroz prisilni rad.” Njegov cilj je bio da potkopa strateški plan predsjednika Maoa kojim se protivi i sprečava revizionizam, čime bi se izrodili nasljednici za revolucionarni cilj proletarijata.

Učenici Konfučija i Menicija “duboko štuju doktrine Konfučija i zabranjuju sve ostale škole.” I Lin Biao je učio svog sina da štuje Konfučija i čita konfučijanske klasike i pisao mu je i posvete, u kojima mu je naredio da uči iz iskustva vladavine kralja Vena iz robovlasničke Čou dinastije, prije smrti njegovog sina, kralja Vua. Ovdje je Lin Biao sanjao o uspostavljanju nasljedne Lin dinastije.

Sve ovo pokazuje da je kritika Konfučija zaista važan sastojak kritike Lin Bioaoa. Ona ima za cilj da uništi Lin Biaovu revizionističku liniju, i radi bolji posao u kritikujući Lin Biaoa. Kritika Lin Biaoa i Konfučija je ozbiljna klasna borba i temeljna revolucija u polju ideologije u današnjoj Kini. To je rat koji je objavljen feudalizmu, kapitalizmu i revizionizmu i težak udarac imperijalizmu, revizionizmu i reakciji. To je pitanje od prvenstvene važnosti za čitavu partije, čitavu armiju i čitav kineski narod.

Bilo da je osoba aktivna ili neaktivna prema ovom glavnom problemu kritikovanja Lin Biaoa i Konfučija, je test za svakog vodećeg druga. Filozofija komunističke partije je filozofija klasne borbe. Da bismo nastavili revoluciju pod diktaturom proletarijata, moramo iznijeti borbu kritikovanja Lin Biaoa i Konfučija do samog kraja. Boriti se znači napredovati. Ne boriti se znači nazadovati, propasti, i zapasti u revizionizam. Oni koji su uključeni u vojna pitanja treba da proučavaju i uče znanje iz knjiga, dok oni koji rade u ekonomskoj bazi treba da uče i razumiju nadgradnju. Poduzeti kritiku ili ne je vrlo značajno pitanje. Ako odaberete da krenete sa kritikom, moći ćete da emancipujete svoj um i da napustite sve fetiše i praznovjerja, i napredovaćete uprkos poteškoćama.

Vodeći drugovi na svim nivoima treba da budu u predvodnici borbe, i da diskutuju i shvate kritike Lin Biaoa i Konfučija kao pitanje od vrhunskog značaja. Oni treba da ozbiljno uče Marksizam-Lenjinizam-Mao Cedungovu misao i pisanja predsjednika Maoa i instrukcije koje se tiču ovog pitanja, i da uzmu vođstvo u kritikovanju Lin Biaoa i Konfučija. Potrebno je probuditi mase, porediti reakcionarna gledišta Konfučija i Meniciusa sa Lin Biaovim reakcionarnim zabludama i kontra-revolucionarnim zločinima, i odbiti ih jedno po jedno. Potrebno je povezati ovo kritiku sa trenutnom klasnom borbom i borbom između dvije linije, uspjeti u revoluciji, protiviti se nazadovanju, usvojiti ispravan stav prema Velikoj proleterskoj kulturnoj revoluciji i entuzijastično podržati nove socijalističke stvari u nastajanju. Redovi onih koje rade na marksističkoj teoriji treba da rastu u toku kritike Lin Biaoa i Konfučija. Vodeći kadrovi treba da idu na početna mjesta, da testiraju stvari na određenim tačkama, istreniraju silu na koju se mogu oslanjati i takođe da shvate tipične primjere. Treba da uvijek analiziraju nove trendove u borbi i da kritikuju Lin Biaoa i Konfučija, da oštro razlikuju između dva tipa protivrječnosti koje su različite u prirodi i, pogotovo, da pravilno iznesu protivrječnosti između naroda, i da se čvrsto drže opšte orijentacije borbe.

Mase radnika-seljaka-vojnika su glavna sila koja kritikuje Lin Biaoa i Konfučija. Naoružani Mao Cedungovom mišlju, oni su najdolučniji da raskinu sa starim, tradictionalnim idejama i najbolje znaju kako da kritikuju Lin Biaoa i Konfučija. “Konfučije je htio da vrati stare obrede a Lin Biao je htio da vrati kapitalizam; oni su jedno te isto.” Dobro rečeno! Sa jednim živim izrazom, radnici, seljaci i vojnici su udarili u srž doktrine Konfučija i Menicija koju je zagovarao Lin Biao. Tek kad se radnici, seljaci i vojnici podignu u akciji, može da se iznese kritika Lin Biaoa i Konfučija i to na dubok i iscrpan način. Revolucionarni kadrovi i revolucionarni intelektualci treba da uzmu aktivno učešće u ovoj borbi, i da pruže savjestan trud da transformišu svoj svjetonazor. Radnici, seljaci i vojnici će pozdraviti napredak od strane nekih intelektualaca koji su veoma duboko uticani od strane otrova Konfučija i Meniciusa, a koji se dobro obrazuju u toku borbe.

Nije me briga što vjetar duva i što valovi udaraju; to je bolje nego da dokono lutaju u dvorištu. Moramo djelovati u revolucionarnom duhu i ići protiv struje, napredovati protiv oluja i, pod Maovim vođstvom Centralnog komiteta komunističke partije, iznijeti borbu da kritikujemo Lin Biaoa i Konfučija do samog kraja.

( Uredništvo “Narodnih dnevnih novina” (Renmin Ribao), 2. Februar)

 

(Članak iz “Peking Review-a”, 17. tom, #8, 8. Februar 1974, strane 5-6)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s