“Demokratski pokret u vojsci” Mao Cedung

“Demokratski pokret u vojsci” Mao Cedung

Smijer našeg političkog rada unutar vojnih jedinica je da u potpunosti probudimo mase vojnika, komandante, i sve radno osoblje kako bi se postigla, kroz demokratski pokret pod centralizovanim rukovodstvom, tri glavna cilja, poimenično, visok stepen političkog jedinstva, novi, poboljšani uslovi života, i viši nivo vojne tehnike i taktike. Tri provjere i Tri poboljšanja, [1] koji se sada entuzijastično odvijaju u našim vojnim jedinicama, imaju za cilj da postignu prva dva od tih ciljeva kroz metode političke i ekonomske demokratije.

Što se tiče ekonomske demokratije, predstavnicima izabranim od strane vojnika mora biti osigurano pravo da pomognu (ali ne i da zaobiđu) rukovodstvu čete u upravljanju zalihama i neredom čete.

Što se tiče vojne demokratije, u periodima treninga mora postojati uzajamno poučavanje između oficira i vojnika i među samim vojnicima; i u periodima borbe, četa na prednjoj strani mora držati velike i male sastanke različitih vrsta. Pod smjernicama rukovodstva čete, mase vojnika treba da se potaknu kako bi razgovarale o tome kako da napadnu i zauzmu neprijateljske položaje i kako da ispune druge borbene zadatke. Kada borbe traju nekoliko dana, više takvih sastanaka treba da bude održano. Ova vrsta vojne demokratije je upražnjavana s velikim uspjehom u borbi za Panlung [2] u sjevernom Šensiju i u bici kod Šiđadžuonga [3] u Šansi-Čahar-Hopei području. Dokazano je da ta praksa može samo biti dobra i da ne može napraviti štetu.

Mase vojnika treba da imaju pravo da razotkriju greške i nedjela loših elemenata među kadrovima. Trebamo biti sigurni da će vojnici njegovati sve dobre i relativno dobre kadrove. Osim toga, vojnici treba da imaju pravo, kada je to potrebno, da imenuju one kojima vjeruju iz vlastitih redova za niže kadrovske pozicije, uz imenovanje od strane onih na višem nivou. Kada postoji akutni nedostatak kadrova na nižem nivou, ova vrsta nominacija je vrlo korisna. To, međutim, ne treba da bude pravilo, već da se radi samo kada je potrebno.

30. januar, 1948

[Ovu unutarpartijsku direktivu je izradio drug Mao Cedung za Revolucionarnu vojnu komisiju Centralnog komiteta Komunističke partije Kine.]

——-

[1] “Tri provjere” i “Tri poboljšanja” predstavljaju važan pokret za konsolidaciju partije i za ideološko obrazovanje u vojsci koja je sprovedena od strane naše partije u vezi sa zemljišnom reformom tokom narodnooslobodilačkog rata. U lokalitetima, “Tri provjere” znači provjera klasnog porijekla, ideologije i stila rada; u oružanim jedinicama, provjere su bile o klasnom porijeklu, obavljanju dužnosti i volji da se bore. “Tri poboljšanja” znače organizacionu konsolidaciju, ideološko obrazovanje i ispravljanje stila rada.

[2] Panlung, sjeveroistočno od Janana, je grad u kojem je sjeverozapadna Narodnooslobodilačka vojska okružila i zbrisala preko 6.700 Kuomintangovih trupa pod komandom Hu Zongnana maja 1947.

[3] Šiđadžuong su oslobodile jedinice Narodnooslobodilačke vojske u Šansi-Čahar-Hopei graničnom regionu 12. novembra 1947. godine. Neprijateljski garnizon sa više od 24.000 ljudi je tu potpuno uništen. To je bio prvi važan grad koji je oslobodila Narodnooslobodilačka vojska u sjevernoj Kini.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s