“Citati predsjednika Mao Cedunga” 1. Komunistička partija

“Citati predsjednika Mao Cedunga” 1. Komunistička partija

Centralna snaga koja rukovodi našom stvari jeste Komunistička partija Kine. Teoretska osnova koja usmjerava naše ideje jeste marksizam-lenjinizam.

Uvodna riječ na prvom zasedanju Svekineske skupštine narodnih predstavnika NR Kine prvog saziva (15. septembar 1954.)

 

Da bi se izvela revolucija, potrebna je revolucionarna partija. Bez revolucionarne partije, bez partije stvorene na bazi revolucionarne teorije  marksizma-lenjinizma i u marksističkо- -lenjinističkom revolucionarnom stilu, nemoguće je dovesti radničku klasu i široke narodne mase do pobede nad imperijalizmom i njegovim lakejima.

„Revolucionarne snage čitavog sveta, ujedinite se, borite se protiv imperijalističke agresije!“ (Novembar 1948.), Izabrana djela IV

 

Bez napora Komunističke partije Kine, bez kineskih komunista kao kičme kineskog naroda, nemoguće je izvojevati nezavisnost i oslobođenje Kine, nemoguće je izvršiti industrijalizaciju Kine i modernizaciju njene poljoprivrede.

„O koalicionoj vladi“ (24. april 1945.), Izabrana djela III

 

Komunistička partija Kine je rukovodeće jezgro čitavog kineskog naroda. Bez takvog jezgra stvar socijalizma ne može pobijediti.

Govor za vrijeme prijema svih delegata III kongresa Novodemokratskog saveza omladine Kine (25. maj 1957.)

 

Partija koja je disciplinovana, koja je naoružana teorijom marksizma-lenjinizma, koja primjenjuje metod samokritike i koja je povezana sa narodnim masama; armija kojom rukovodi takva Partija; jedinstveni front svih revolucionarnih klasa i svih revolucionarnih grupa kojim rukovodi takva Partija – ova tri faktora su glavno oružje pomoću koga smo pobijedili neprijatelja.

„O demokratskoj diktaturi naroda“ (30. jun 1949.), Izabrana dјela IV

 

Mi treba da vjerujemo u mase, mi treba da vjerujemo u Partiju – to su dvije osnovne postavke. Ako bismo sumnjali u ove dve postavke, mi ne bismo mogli ma šta da učinimo.

„O kooperaciji poljoprivrede“ (31. jul 1915.)

 

Komunistička partija Kine, naoružana marksističko-lenjinističkom teorijom i idejama, donijela je kineskom narodu nov stil rada, čije su glavne crte: kombinovanje teorije sa praksom, tijesna veza sa narodnim masama i samokritika.

„O koalicionoj vladi“ (24. april 1945.), lzabrana dјela III

 

Partija koja rukovodi velikim revolucionarnim pokretom ne može održati pobjedu bez revolucionarne teorije, bez znanja istorije, bez dubokog shvatanja praktičnog pokreta.

„Mјesto KP Kine u nacionalnom ratu“ (Oktobar 1938.), Izabrana dјela II

 

Ranije smo rekli da je pokret za sređivanje stila “opšti pokret za marksističko vaspitanje”. Sređivanje stila je izučavanje od strane čitave Partije marksizma putem kritike i samokritike. U toku ovog sređivanja mi sigurno možemo da još bolje ovladamo marksizmom.

„Govor na Svekineskoj konferenciji KP Kine o propagandnom radu“ (12. mart 1957.)

 

Obezbijediti bolji život za nekoliko stotina miliona Kineza i pretvoriti našu ekonomski i kulturno zaostalu zemlju u bogatu i moćnu zemlju sa visokom kulturom – to je ogroman i veoma težak zadatak. Da bismo još bolje odgovorili tom zadatku i da bismo još plodotvornije radili zajedno sa svim ljudima van Partije koji imaju visoke ideale da se posvete preobražajima, mi treba da vršimo sređivanje stila, ne samo sada nego i ubuduće, i da se time stalno oslobađamo od svega što je pogrešno.

Na istom mjestu

 

Politika je polazna tačka svake praktične akcije revolucionarne partije i odražava se u procesu i rezultatu te akcije. Svaka akcija revolucionarne partije je ostvarivanje politike. Ako ona ne ostvaruje pravilnu politiku, onda ostvaruje pogrešnu; ako ona ne ostvaruje ovu ili onu politiku svjesno, onda je ostvaruje slijepo. Ono što se naziva iskustvom, to je proces i rezultat ostvarivanja politike. Samo u praksi naroda, odnosno na iskustvu, može se dokazati da li je politika pravilna ili pogrešna i utvrditi koliko je ona pravilna ili pogrešna. Ali, ne postoji praksa ljudi, a osobito praksa revolucionarne partije i revolucionarnih masa, koja nije povezana sa ovom ili onom politikom. Zato, prije nego što preduzmemo bilo koju akciju, neophodno je članovima Partije i masama objasniti politiku koju smo odredili u skladu sa datom situacijom. Inače, članovi Partije i mase neće se rukovoditi našom politikom, nego će djelovati slijepo i ostvarivati pogrešnu politiku.

,,O politici u oblasti industrije i trgovine“ (27. februar 1948.), lzabrana dјela IV

 

Naša Partija je odredila generalnu liniju i generalnu politiku kineske revolucije, a takođe konkretne linije u radu i konkretne političke smernice. Ali mnogi drugovi često imaju na umu samo pojedine konkretne linije u radu i pojedine konkretne političke smjernice naše Partije, a zaboravljaju njenu generalnu liniju i generalnu politiku. Ako zaista zaboravimo generalnu liniju i generalnu politiku naše Partije, mi ćemo biti slijepi, nepotpuni i netrezveni revolucionari, a prilikom sprovođenja u život konkretnih linija u radu i konkretnih političkih smjernica, mi ćemo izgubiti orijentaciju, skretati čas lijevo čas desno i nanijeti štetu našem radu.

„Govor na konferenciji kadrova Oslobođenog područja Šansi – Sui juan“ (I. april 1948.), Izabrana djela IV

 

Politika i taktika su život Partije. Rukovodeći drugovi svih nivoa obavezno treba da im posvete najveću pažnju i nikako ne smiju da ih zanemare.

„Cirkular o situaciji“ (20. mart 1948.), Izabrana djela IV

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s